Komisje Rady
Komisje Rady Miejskiej Węglińca
       ADRES

ul.Sikorskiego 3
Kod: 59-940
Miejscowość: Węgliniec
Lokalizacja: województwo dolnośląskie;
powiat zgorzelecki
Telefon (+48 75) 771 25 52 wew. 34
Fax (+48 75) 771 25 51

e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

1. Komisja Gospodarczo-Finansowa Rady Miejskiej Węglińca
Zbigniew ZAWADZKI - Przewodniczący Komisji
Bożena WAJDA- Członek Komisji
Elżbieta GRABOWSKA - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Barbara FINK - Członek Komisji
Mariusz MÓL - Członek Komisji

2. Komisja Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Węglińca
Maria FEDYCZKOWSKA - Przewodnicząca Komisji 
Tomasz SZYMAŃSKI - Członek Komisji
Wanda Eugenia BATOG - Członek Komisji
Barbara FINK - Członek Komisji
Grzegorz TYRAKOWSKI- 
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Andrzej FINK-
Członek Komisji

3. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Węglińca
Marek WAWRZYNEK- Przewodniczący Komisji
Krzysztof KUTROWSKI- Członek Komisji
Mariusz MÓL- 
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Wanda Eugenia BATOG - Członek Komisji
Wanda Antonina BATOG- Członek Komisji 

4. Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Węglińca
Bożena WAJDA - Przewodnicząca Komisji
Elżbieta GRABOWSKA - 
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Wanda Antonina BATOG- Członek Komisji
Maria FEDYCZKOWSKA- Członek Komisji
Tomasz SZYMAŃSKI - Członek Komisji

5. Komisja Rewizyjna, Prawa i Porząd Rady Miejskiej Węglińca
Grzegorz TYRAKOWSKI - Przewodnicząca Komisji
Andrzej FINK - 
Członek Komisji
Zbigniew ZAWADZKI- Członek Komisji
Krzysztof KUTROWSKI- Zastępca Przewodniczącego Komisji