OGŁOSZENIE O NABORZE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - pracownika ds. planowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.
Poniżej treść ogłoszenia:
strona 1
strona 2
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY