NADANIE IMIENIA SZKOLE
Wkrótce SP w Czerwonej Wodzie imieniem Jana Pawła II
Nadanie imienia szkole jest dla uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego wielkim przeżyciem. Wybór zaś patrona, to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Uważamy, że szkoła bez imienia jest jak człowiek bez celu. W wyniku podjętych procedur zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele wyrazili wolę, aby nasza szkoła nosiła imię Jana Pawła II. Chcemy, aby nasi uczniowie kształtowali swoją osobowość w oparciu o wybitną postać i niekwestionowany autorytet jakim jest Jan Paweł II.
Uroczyste nadanie imienia szkole będzie miało miejsce dnia 7 października 2010 r. Jako społeczność lokalna jesteśmy dumni, że nasz wielki Rodak, który był znany i szanowany na całym świecie będzie teraz wzorem dla naszych dzieci.
Program:
Godz. 10:00- uroczystości w kościele
- Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w   Czerwonej Wodzie- poświęcenie sztandaru
Godz. 11:15- uroczystości w szkole
- Wystąpienie dyrektora szkoły
- Odczytanie uchwały Rady Miejskiej Węglińca w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie
- Przekazanie sztandaru
- Ślubowanie uczniów
- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
- Wystąpienie zaproszonych gości
- Program artystyczny

Dyrektor Szkoły Danuta Grabowska