SPO

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach SPO:

 

Modernizacja Domu Kultury w Ruszowie, kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum Ruszowa