Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się druki do pobrania w wersji elektronicznej:


Wydział Infrastruktury Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 

Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami
Gospodarka lokalami i nieruchomościami
Planowanie przestrzenne

Gospodarka gruntami

Drogi gminne
Pozostałe- ochrona zwierząt

Wydział Finansowy


Druki obowiązujące od 2016 roku:

Podatek leśny

LI-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO- wersja edytowalna, pdf

LD-1- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY- wersja edytowalna, pdf

LZ-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH- wersja edytowalna, pdf

LZ-1/B- DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  W PODATKU LEŚNYM- wersja edytowalna, pdf

 

Podatek rolny

RI-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO- wersja edytowalna, pdf

RD-1- DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY- wersja edytowalna, pdf

RZ-1/A- DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH- wersja edytowalna, pdf

RZ-1/B- DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM- wersja edytowalna, pdf

 

Podatek od nieruchomości

NI- 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI- wersja edytowalna, pdf

ND-1- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- wersja edytowalna, pdf

NI-1/A - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DANE O NIERUCHOMOŚCIACH- wersja edytowalna, pdf

ND-1/A- ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dotyczący nieruchomości- wersja edytowalna, pdf

ND-1/B- ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dotyczący budowli- wersja edytowalna, pdf

NZ-1/B- DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI- wersja edytowalna, pdf

 

Podatek od środków transportowych

DT-1 - Deklaracja

 

DT-1/A Załącznik do deklaracji

Wydział Planowania i Rozwoju


Wydział Społeczno- Administracyjny


Ewidencja ludności/ dowody osobiste


Ewidencja działalności gospodarczej
Pozostałe

WWW.OBYWATEL.GOV.PL

    Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania ze strony WWW.OBYWATEL.GOV.PL oraz infolinii 222 500 115.  Zarówno strona, jak i infolinia służą temu, żeby obywatele mogli uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w  urzędzie.
 
Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np. jak wyrobić:
Ile to kosztuje, jakie  dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.
     System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzieć się można, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna - 222 500 115), a także na poziomie resortowym (33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).