Pomoc dla powodzian

W związku z powodzią w Gminie Bogatynia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego na polecenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec zorganizowało zbiórkę oraz zakup artykułów spożywczych oraz środków czystości.

            Dnia 08.08.2010r. zebrane artykuły spożywcze po uzgodnieniu z Urzędem Gminy i Miasta Bogatynia przewiezione zostały do Szkoły Podstawowej w Porajowie.

            Następnie zorganizowano zbiórkę artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej. Dary odebrane zostały w dniu 9 sierpnia z sołectwa Czerwona Woda, Zielonka, Jagodzin oraz OSP Stary Węgliniec a także PHU ELA i Ośrodka Zdrowia w Węglińcu a następnie na wniosek UGiM Bogatynia przewiezione do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni. W następnych dniach sierpnia zorganizowanych zostało jeszcze kilka transportów na tereny dotknięte powodzią. Wśród darów głównie znajdowały się produkty żywnościowe oraz środki czystości.

            W akcji ratunkowej na terenach dotkniętych powodzią w Gminie Bogatynia oraz w Gminie i mieście Zgorzelec uczestniczyły wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Węgliniec. Przewidywany koszt uczestnictwa wszystkich członków OSP w akcji ratunkowej kształtuje się w granicach 20 – 30 tys. złotych. Jednostki OSP poniosły również znaczne straty w sprzęcie wykorzystywanym podczas powodzi. Wielką odwagą i poświęceniem wykazało się dwóch strażaków z OSP Węgliniec Pan Paweł Deja oraz Pan Radosław Flinik, którzy uratowali kobietę podczas powodzi w gminie Zgorzelec.

            Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu nadal przyjmują zgłoszenia od osób, które chciałyby przekazać dary dla powodzian.

            Za zaangażowanie w naszą akcję serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom,  wolontariuszom, sołectwom, sklepom, strażakom i wszystkim osobom, które bezinteresownie włączyły się w tę akcję oraz zorganizowały transport darów. Koszty związane z transportem darów poniósł Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu. Nie do  przecenienia jest pomoc życzliwych ludzi. Tysiące osób w powodzi straciły wszystko. Nie zostawiajmy ich samych sobie.