AWARIA CENTRALI TELEFONICZNEJ URZĘDU
Po wybraniu numeru telefonicznego w trakcie rozmowy występują zakłócenia w postaci słabej słyszalności i szumów. Podjete zostały działania zmierzające do usunięcia uszkodzenia centrali.
Do czasu usunięcia uszkodzenia, oprócz połączeń na dotychczasowe numery, można uzyskać połączenie z sekretariatem Urzędu poprzez wybranie numeru 
 75 7712551 (brak możliwości przełączenia do poszczególnych biur urzędu) oraz na numer komórkowy 694128705