Budowa chodnika w Ruszowie
W dniu 23.07.2010 r. podpisano umowę na wykonanie remontu części chodnika położonego w Ruszowie przy ulicy Sobieskiego.
Wartość robót budowlanych wynosi 26 400,00zł (brutto). Termin zakończenia robót zgodnie z umową zaplanowany został na 23.08.2010 r.
Roboty prowadzone są przez firmę Pana Wiesława Kudyby „WIS BRUK” z Czerwonej Wody. 

Poniżej zamieszczany zdjęcia z placu budowy.