Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW

Zarząd Województwa Lubuskiego
na wniosek

Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

  1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

– termin składania wniosków: 26.07.2010r. – 25.08.2010r.
– limit dostępnych środków: 180 000,00 zł

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD: Bory Dolnośląskie, ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie: www.borydolnoslaskie.org , a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl., na stronie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
www. prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Dodatkowo informacji udziela : Pracownik biura LGD – Jolanta Marciniak, tel. 68 377 47 17


Żródło: www.borydolnoslaskie.org