OTWARTY KONKURS OFERT

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zadanie: Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów (trampkarzy) w piłce nożnej w Ruszowie

TREŚĆ OGŁOSZENIA