Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza mieszkańców gmin w całym kraju do udziału w konkursie ogólnopolskim  zainspirowanym 30 rocznicą pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski, która obchodzona była w czerwcu 2009

 

Konkurs przeznaczony jest dla drużyn złożonych z trzech do pięciu osób w różnym wieku.

Zadaniem drużyny konkursowej jest przygotowanie i nagranie rozmowy z osobą, która brała udział w spotkaniach z Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymek do Polski. Relacja ma mieć postać  pliku dźwiękowego lub pliku wideo.

 

Celem konkursu jest zebranie wspomnień zarówno prywatnych jak i wpisujących się w kontekst społeczno-polityczny tamtych czasów i stworzenie archiwum historii mówionej. Zebrane relacje pozwolą przypomnieć atmosferę wydarzeń, w których brały udział miliony Polaków.

 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.wspomnieniajp2.pl

 

Główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu, pozostałe zespoły otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

Ostateczny termin gotowych relacji upływa 16 września 2010.