Projekt budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu uzgodnił z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, iż Gmina Węgliniec będzie partycypowała w projekcie budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej. Proponowana kwota współudziału w projekcie w wysokości 115 000 złotych zostanie pokryta w całości ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

 

Przypomnijmy, iż celem projektu budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie województwa dolnośląskiego do 2013 roku.  Jego realizacja pozwoli zlikwidować obszary wykluczenia informacyjnego, czyli miejsc gdzie żaden operator telekomunikacyjny nie świadczy usług lub sytuacji gdzie jedyny funkcjonujący na danym terenie operator prowadzi praktyki monopolistyczne.

 
Szczegółowe informacje na temat Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej można znaleźć na stronie
www.dss.dolnyslask.pl