Fundacja BGŻ - otworzyła dwojgu naszym uczniom „drzwi przyszłości”

Dwoje uczniów Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie zostało objętych Programem Edukacyjnym „KLASA BGŻ”- Są to: Agnieszka Wacław i Jakub Kłyszejko. Program ten sfinansuje im trzy lata nauki (wraz z kosztami utrzymania) w renomowanym Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Fundacja BGŻ sfinansuje im również naukę w szkole, zajęcia pozalekcyjne oraz ich pobyt w internacie wraz z wyżywieniem oraz kieszonkowe.

Aby zostać objętym opieką tej Fundacji, należy spełnić szereg warunków, ale najważniejszy z nich to: nieprzeciętne uzdolnienia oraz sukcesy. Nasi uczniowie swoimi talentami, pasją i sukcesami zasłużyli na miejsce w jednej z najlepszych szkół średnich w kraju. Ponadto do sierpnia 2010 roku uczniowie Ci otrzymują stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie z Dolnośląskiego Funduszu Stypendialnego, a w lipcu 2010 roku wezmą udział w trzytygodniowym obozie językowym (prowadzonym przez lektorów z USA), sfinansowanym przez Program „English Teaching”.

Do tej pory Fundacja BGŻ już sfinansowała i nadal finansuje naukę pięciorga naszych absolwentów.

                                                                            Irena Droś