Negatywne skutki używania wyrobów tytoniowych

W dniach poprzedzających obchody Światowego Dnia bez Tytoniu uczniowie Gimnazjum w Węglińcu podjęli działania profilaktyczne mające na celu zaprezentowanie negatywnych skutków używania wyrobów tytoniowych. Gimnazjaliści wykonali plakaty oraz gazetki, które wyeksponowane zostały w holu głównym szkoły oraz poszczególnych klasach. W każdej klasie przeprowadzone zostały lekcje profilaktyczne dot. szkodliwości palenia tytoniu połączone z prezentacją filmu „Nie zamykaj oczu – Palenie”.

Ponadto, uczniowie klas III mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z dr n. m. Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Panem Krzysztofem Szewczyk, którego tematem przewodnim były skutki zdrowotne palenia tytoniu w Polsce.

 

Inicjatorem działań, zorganizowanych w ramach kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł była Pani Zdzisława Szymczak - Pedagog szkolny Gimnazjum w Węglińcu.

 

Adresatem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł są również osoby dorosłe. Dla przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz rodziców gimnazjalistów Pani Pedagog zorganizowała spotkanie z dr n. m. Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Panią Agnieszką Ignatowicz - Pacyna na temat profilaktyki "Raka piersi" i "Raka szyjki".

 

 

                                                          Gminny Koordynator ds. Rozwiązywania  
 
                                                                                           Problemów Alkoholowych

                                                                          Agnieszka Kaleta