OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

 

       Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116  poz. 753)

 

ogłasza się

 

że w dniu 20 maja 2010r. od godz. 8.00 do 14.00 na terenie działania Gminy i Miasta Węgliniec odbędzie się akcja wyłapywania bezdomnych psów i kotów.

 

Wszystkie wyłapane psy i koty zostaną umieszczone w Schronisku dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej 1F telefon: 75/ 77 80 412.

 

Akcję wyłapywania bezdomnych psów i kotów  przeprowadzą pracownicy w/w schroniska w obecności pracownika Straży Miejskiej Węglińca i Pieńska.

 

BURMISTRZ                                                  

Gminy i Miasta Węgliniec