Porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu

W dniu 14 kwietnia 2010 roku Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu p. Andrzej Kutrowski podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu p. Markiem Kazimierczakiem oraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Pieńsk p. Tadeuszem Łowickim.
        Porozumienie dotyczy realizacji zadań zmierzających do ograniczenia przestępstw i wykroczeń na podległym terenie w ramach Systemu Zintegrowanego Ograniczenia Zagrożeń – Program „BEZPO”. Zgodnie z porozumieniem Komendant Powiatowy Policji na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec lub Komendanta Straży Miejskiej Węglińca i Pieńska będzie udzielał straży pomocy w zakresie zapewnienia fachowej kadry do przeprowadzania szkolenia podstawowego lub szkoleń specjalistycznych strażników celem realizacji praktyk zawodowych.

Szczegółowy zakres i sposoby współdziałania obejmują również m.in.:

- wymianę informacji o stwierdzonych przez strony porozumienia zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem kategorii zagrożeń określonych w programie „BEZPO”,

- ochronę prewencyjną bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez wspólne patrole oraz ochronę przydzielonych stref nadzoru,

- zwalczanie i zapobieganie przestępczości i wykroczeń,

- doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych,

- udzielanie podczas wykonywania czynności służbowych specjalistycznego wsparcia technicznego,

- wymianę doświadczeń uzyskiwanych w zakresie wykonywania zadań i czynności służbowych,

- szkolenia praktyczne przed wydaniem Strażnikowi Miejskiemu pozwolenia do kontroli drogowej.

Z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu uzgodnione zostały również miejsca dokonywania przez Straż Miejską rejestracji wykroczeń za pomocą fotoradaru samoczynnie rejestrującego wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami.