Dodatkowe dyżury w zakresie przyjmowania zeznań podatkowych

Uprzejmie informujemy, że uwzględniając potrzeby podatników Urząd Skarbowy w Zgorzelcu wprowadził dodatkowe dyżury w zakresie przyjmowania zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009.

 

Zeznania te będą przyjmowane:

 

- w dniu 24 kwietnia br. (sobota) od 9.00 do 13.00,

 

- w dniach od 26 do 30 kwietnia br. do godz. 18.00.

 

 /Źródło: Urząd Skarbowy w Zgorzelcu/