Społeczność Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie składa Hołd Pamięci Panu Andrzejowi Przewoźnikowi


Pan Andrzej Przewoźnik walczył o pamięć Polaków na całym świecie, m.in. w Rosji zorganizował uroczystości w Katyniu, w drodze na które tragicznie zginął w katastrofie lotniczej prezydenckiego samolotu w Smoleńsku.

            Był to człowiek szczególnych zasług dla wszystkich Polaków, ale przede wszystkim dla naszego gimnazjum.

Pan Przewoźnik stał na czele Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 1992 roku, gdzie sprawował funkcję sekretarza. Jego największą zasługą było wyjednanie zgody Rosji i innych proradzieckich państw na utworzenie na ich terenie Polskich Cmentarzy Wojennych- w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Koordynował też i organizował renowację Cmentarza Orląt  we Lwowie i wielu innych miejsc pochówków Polaków na świecie.

            Z wykształcenia był historykiem- ukończył Uniwersytet Jagielloński, a w 2005 r. był jednym z kandydatów na prezesa IPN. Był również członkiem Rady Muzealnej Państwowego Muzeum KL Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu- Brzezince, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu, wiceprzewodniczącym Rady Muzeum Powstania Warszawskiego. W kwietniu 2009 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał go na członka pierwszej kadencji Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Był autorem wielu publikacji i artykułów o charakterze naukowym oraz redaktorem naczelnym historycznego czasopisma „Niepodległość”. Wspólnie z prof. Adamem Strzemboszem napisał książkę „Generał Nil” o generale Auguście Emilu Fieldorfie- wydaną w 1999 roku i ostatnio sfilmowaną.

            Za swoją wybitną i niepowtarzalną działalność był wielokrotnie odznaczany, ale do szczególnych można zaliczyć Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

            Wielu mogłoby się zastanawiać, w jaki sposób tak wielki człowiek był związany z naszym gimnazjum? Można by to określić, że był dla nas „takim dobrym duszkiem”, który wspierał nasze działania swoją niezłomną postawą, empatią i siłą negocjacji oraz służył pomocą, m. in.:

-         to dzięki niemu otrzymaliśmy tak dużo miejscówek na uroczyste otwarcie Cmentarza Orląt Lwowskich- naszego Patrona- i jako jedyna szkoła z Polski (zdjęcie naszego pocztu sztandarowego zdobiło czołówki gazet ogólnopolskich i było wizytówką wielu artykułów o tym wydarzeniu) mogliśmy uczestniczyć w tak doniosłej i historycznej chwili,

-         to od niego otrzymaliśmy piękną pamiątkową tablicę ( z wizerunkiem Cmentarza Orląt Lwowskich, a jest ich w całej Polsce tylko trzy), która obecnie zdobi korytarz budynku gimnazjum i jest żywym świadectwem historii i jego opieki,

-         to z jego poręczenia otrzymaliśmy jako szkoła Brązowy Medal Zasług za Konserwację Zabytków na Kresach Wschodnich przyznawany przez Fundację „Straż Mogił Polskich Bohaterów”.

Dzisiaj już Pana Andrzeja nie ma wśród żywych, ale jego pamięć i obecność pozostanie w naszych sercach- tych dorosłych i najmłodszych- dla których był człowiekiem wybitnym. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

                                                    W imieniu społeczności Gimnazjum w Ruszowie
                                                     Irena Droś