Nabór wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie w roku 2010

Informujemy, że w roku 2010 rozpocznie się drugi nabór wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

1.      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Termin składania wniosków: IV kwartał 2010 roku

Limit dostępnych środków: 2 000 000,00 zł

 

  1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

Termin składania wniosków: III kwartał 2010 roku

Limit dostępnych środków: 192 000,00 zł

 

  1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Termin składania wniosków: II kwartał 2010 roku

Limit dostępnych środków: 216 000,00 zł

 

  1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Termin składania wniosków: II kwartał 2010 roku

Limit dostępnych środków: 180 000,00 zł

 

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naborów, przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie.