Reakcje na alarm
SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH