Medal "Za zasługi dla obronności kraju"

       Informujemy, iż po raz kolejny Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bolesławcu organizuje kampanię pn. Medal „Za zasługi dla obronności kraju"

        Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (Dz. U. z 1991 r., Nr 39, póz. 170) nadawany jest:

- Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju"- rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci nienagannie pełni lub pełniło czynną służbę wojskową w instytucjach podległych MON albo co najmniej troje dzieci nienagannie pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową.

- Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju"- rodzicom, których co najmniej troje lub czworo dzieci pełniło lub pełni nienagannie czynną służbę wojskową.

            Wobec powyższego Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu wraz z Burmistrzem Gminy i Miasta w Węglińcu zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy mają informację o osobach spełniających powyższe kryteria o poinformowanie ich, o możliwości wystąpienia z wnioskiem o nadanie medali.

 

We wniosku  niezbędne jest podanie poniższych informacji:

1. dotyczące rodziców (imiona, nazwiska, daty urodzenia i imiona ich rodziców)

2. dotyczące dzieci  (imiona,  daty urodzenia,  adresy zamieszkania,  ogólne informacje o miejscu pełnienia służby).

 

Wnioski o nadanie medalu można złożyć do 16.04.2010r. do Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec.

 

Dodatkowe informacje o przewidywanych terminach i procedurze nadania medalu można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bolesławcu, Aleja Wojska Polskiego 54, 59 - 700 BOLESŁAWIEC  tel. 757 641 15 06 lub 751641 18 14.