WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Poniżej w pliku prezentujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

- ochrona i promocja zdrowia.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT