Umowa na dofinansowanie przebudowy kanalizacji podpisana

W dniu 4 marca br. Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu Pan Andrzej Kutrowski wraz z  Panią Skarbnik Jolantą Zawisza podpisali umowę z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Panem Stanisławem Longawa, dotyczącą przebudowy kanalizacji ogólnospławnej w ulicy J. Kochanowskiego w Węglińcu.

Zadanie zrealizowane zostanie dzięki przyznanej pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

W związku z przyznanym dofinansowaniem ogłoszony został w dniu 04.03.2010 r. przetarg na przebudowę kanalizacji ogólnospławnej w ulicy J. Kochanowskiego w Węglińcu.