Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej

W dniu 26.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej. Podczas posiedzenia przedstawiono m.in. sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnej Spółki Wodnej za 2009 rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2009 oraz  plan robót i budżetu na rok 2010. W trakcie Walnego Zgromadzenia podjęto również kilka uchwał dotyczących działalności Gminnej Spółki Wodnej.