Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

W trakcie ferii zimowych w świetlicy środowiskowej w Piasecznej miało miejsce spotkanie dzieci i młodzieży z Ratownikami Medycznymi Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie. Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pogadankę, jak i pokaz sprzętu do ratownictwa medycznego, z praktycznym jego zastosowaniem prowadził Pan Łukasz Więckowski, asystował Pan Krzysztof Czaiński. 
 

                                                         Opiekun świetlicy środowiskowej

                                                                      Krzysztof Magda