Becikowa amnestia do końca 2011 roku

Do końca 2011 r. każda kobieta, która przedstawi zaświadczenie lekarskie o przeprowadzeniu przez lekarza ginekologa lub położną co najmniej jednego badania w czasie ciąży otrzyma dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub zapomogę. Takie rozwiązanie przyjęła we wtorek Rada Ministrów.

 

Od 1 listopada 2009 r. warunkiem otrzymania świadczeń było świadectwo lekarskie, w którym potwierdzano, że od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu kobieta była pod opieką medyczną.

 

W praktyce taki warunek był niejednokrotnie trudny do spełnienia i wiele kobiet nie otrzymało należnych im świadczeń z tytułu urodzenia dziecka – przyznaje w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, becikowe otrzymają te kobiety, którym po 1 listopada 2009r. odmówiono jego wypłaty. Powinny ponownie złożyć wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Nowe rozwiązanie ma obowiązywać z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Zgodnie z decyzją rządu, dwa lata obowiązywania zmienionych przepisów zostaną wykorzystane na przeprowadzenie kampanii informującej kobiety o konieczności przeprowadzania badań lekarskich począwszy od najwcześniejszego okresu ciąży.

 

Pisemny wniosek o „becikowe” można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką przysposobienia.

 

Źródło: portal internetowy Serwis Samorządowy PAP