Uproszczona forma płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Już od kilku lat istnieje możliwość prawna pozwalająca na uproszczone wpłacanie - w ciągu roku podatkowego - zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z formy tej mogą korzystać w 2010r. podatnicy, którzy:

Jeżeli podatnik spełnia wszystkie te warunki łącznie może skorzystać z uproszczonej formy płacenia zaliczek pod warunkiem, że:

W celu ustalenia wysokości zaliczki należy:

Przykład:

Podatnik chce wybrać uproszczoną formę płacenia zaliczek w 2010 r. W zeznaniu podatkowym za 2008 r. wykazał dochód w wysokości 95.000.- zł - bez ulg i odliczeń.

Obliczenie podatku (wg skali na 2010 r.):

 

  95.000 - 85.528 = 9.472

   9.472 x 32% = 3.031,00 + 14.839,02 ≈ 17.870,00 zł

 

zatem podatek wynosi 17.870.- zł, co daje miesięcznie:

       17.870 : 12 = 1489,00 zł - "kasa chorych"(nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru składki)= kwota do wpłaty za dany miesiąc.

 

W razie zmiany wysokości dochodu spowodowanej decyzją urzędu skarbowego czy też korektą zeznania, należy odpowiednio skorygować wysokość wyliczonej zaliczki.

Z uproszczonej formy opłacania zaliczek mogą skorzystać również podatnicy, którzy wybrali tzw. podatek liniowy wg stawki 19%. W tym przypadku do wyliczenia podatku nie stosują skali podatkowej, lecz stawkę 19%.

 

Źródło: Serwis Podatkowy Nr  19/(607)/2010

           www.uszgorzelec.pl