Przyznane dofinansowanie dla Gminy Węgliniec

                                             

Dnia 26.01.2010 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego opublikowana została lista rankingowa zatwierdzona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na operacje w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW). Ogółem przeznaczona kwota dotacji na działanie wynosi ponad 240 mln zł.

Pozytywnie rozpatrzono wnioski 91 samorządów z Województwa Dolnośląskiego, wśród których znalazł się wniosek Gminy Węglinie o dofinansowanie budowy kanalizacji w ulicy J. Kochanowskiego w Węglińcu. Przyznana nam kwota ponad 373 tys. zł. w pełni pokrywa niezbędne wg kosztorysu środki na realizację zadania.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zdecydował o wszczęciu przygotowania procedury przetargowej.