Upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 22.01.2010 upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowanego poprzez partnerstwo lokalne Leader+ a dokładnie w naszym przypadku Stowarzyszenie Bory Dolnośląskie. Ogółem w terminie składania wpłynęło 28 wniosków, z czego najwięcej z Gminy Węgliniec  (5 wniosków). Nabór prowadzony był na następujące działania:

-         małe projekty – (alokacja środków – 140.000,00zł)

-         różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – (alokacja środków – 60.000,00zł)

-         tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – (alokacja środków – 96.000,00zł)

-         odnowa wsi – (alokacja środków – 3.000.000,00zł)

Gmina Węgliniec złożyła 3 wnioski z małych projektów o dofinansowanie 2 imprez plenerowych, doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Węglińcu oraz z działania Odnowa wsi na przebudowę i rewitalizację parku w Ruszowie. Jeden wniosek złożony został przez osobę fizyczną na oznakowanie szlaku konnego w Borach Dolnośląskich.

Suma wnioskowanych kwot na wszystkie działania wynosi 2.894.258,53 zł.