Zmodernizowane ośrodki zdrowia

Dnia 28.12.2009 roku oddany został do użytkowania, po remoncie i przebudowie, obiekt ośrodka zdrowia w Czerwonej Wodzie. Od tego czasu pacjenci zaczęli być przyjmowani w nowym ośrodku zdrowia.

            W związku z nowymi przepisami wprowadzone zostały zaostrzone standardy dla ośrodków zdrowia, dlatego też Gmina Węgliniec podjęła się przygotowania programu modernizacji obiektów ośrodków zdrowia. Obiekt ośrodka zdrowia w Czerwonej Wodzie zmodernizowany został po uprzednim zmodernizowaniu obiektu w Ruszowie.

            W roku bieżącym zaplanowane zostały kolejne prace modernizacyjne na obiekcie ośrodka zdrowia w Ruszowie (m.in. dach, elewacja) oraz na obiekcie ośrodka zdrowia w Węglińcu (elewacja). Środki zaplanowane w budżecie gminy na prace remontowe na powyższych obiektach wynoszą 235.000,00 złotych. Dzięki wykonanym już pracom modernizacyjnym, ośrodki zdrowia na terenie Gminy Węgliniec będą dostosowane do wymogów, jakie wynikają z przepisów prawa. Nie będzie więc zagrożenia, że obiekty mogą być wyłączone z użytkowania w  związku z niespełnieniem określonych standardów.

            Przy okazji oddania do użytkowania zmodernizowanych obiektów ośrodka zdrowia w Ruszowie i w Czerwonej Wodzie gmina zakupiła dla SP ZOZ w Zgorzelcu nowoczesne 2 inhalatory pneumatyczne z przeznaczeniem dla tych ośrodków, z nadzieją, że będą one dobrze służyły pacjentom.