Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2010
Poniżej w pliku prezentujemy treść ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
-
ochrona i promocja zdrowia
Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2010 o godz. 14:00

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, które otrzymały dotację w roku 2009 na realizację zleconego zadania publicznego na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009,r. zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnie z obowiązującym wzorem prezentowanym poniżej w terminie do dnia 30.01.2010 roku.

Środki finansowe pochodzące z dotacji niewykorzystane do dnia 31.12.2009r. podmiot dotowany był zobowiązany zwrócić do dnia 14.01.2010 roku na rachunek bankowy Gminy i Miasta Węgliniec.
 
TREŚĆ OGŁOSZENIA

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR OFERTY

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR SPRAWOZDANIA