Rekrutacja uczestników Projektu Systemowego TY TEŻ POTRAFISZ ! MOBILIZACJA - AKTYWNOŚĆ - PRACA
                               

Jeśli nie możesz znaleźć pracy  

masz problem i nie jesteś w stanie sam go rozwiązać

          PRZYJDŹ

OTRZYMASZ BEZPŁATNĄ PROFESJONALNĄ POMOC

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu informuje:

że od 25 stycznia 2010r rozpoczyna rekrutację uczestników Projektu Systemowego

TY TEŻ POTRAFISZ ! MOBILIZACJA – AKTYWNOŚĆ – PRACA 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku 2010 działaniami aktywnej integracji w ramach projektu systemowego zamierzamy objąć 10 -12 osób z terenu Gminy Węgliniec.

 

Celem Projektu jest :

 

1. Rozwijanie umiejętności w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez udział w szkoleniach

    aktywizacyjnych.

2. Nabycie bądź uzupełnienie kompetencji zawodowych.

3. Kształtowanie aktywnej postawy  na rynku pracy.

 

Uczestnikami projektu mogą być :

 

*osoby bezrobotne lub

*osoby nieaktywne zawodowo zagrożone wykluczeniem społecznym

*w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata),

*korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

 

Wszystkich chętnych, którzy spełniają powyższe warunki ( łącznie ) zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy w Węglińcu ul. Sikorskiego 40 pokój 218 ( pracownicy socjalni ) w celu wypełnienia ankiety rekrutacyjnej. Szczegółowych informacji udziela asystent do spraw aktywnej integracji Krystyna Kopania tel. 75-77-11-049

 

                                                                             
                                                           ZAPRASZAMY

                                                                            Zespół Projektowy

                                                                                    MGOPS


 

Projekt TY TEŻ POTRAFISZ! MOBILIZACJA – AKTYWNOŚĆ – PRACA
współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec,
tel. 510396750, (0-75) 77-11-049,  (0-75) 77-12-144, fax. (0-75) 77-12-508,

adres e-mail: opswegliniec@poczta.onet.pl