Dostęp do elektronicznej wersji Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2009r. Nr 190, poz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzanie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych. Są to: Dziennik Ustaw i Monitor Polski. Dzienniki prezentowane są w wersji elektronicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji i są powszechnie dostępne w wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa.

           

W związku z tym informujemy, że na stronie głównej Gminy i Miasta Węgliniec, w zakładkach Dziennik Ustaw i Monitor Polski, umieszczone zostały linki do strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

 

Również na stronie głównej w zakładce Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego zamieszczony został link do Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego.