Podpisano umowę partnerską dotyczącą projektu „Odkryj urok Borów Dolnośląskich …”

W dniu 6 stycznia 2010 roku Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu p. Andrzej Kutrowski wraz ze Skarbnikiem Gminy i Miasta p. Jolantą Zawisza oraz Burmistrzowie i Skarbnicy Gminy Miejskiej Zgorzelec, Miasta i Gminy Pieńsk oraz Starosta, Wicestarosta i Skarbnik Powiatu Zgorzeleckiego podpisali umowę partnerską. Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Starostwa w Bolesławcu.        

Partnerzy umowy, dostrzegając potrzebę podjęcia wspólnych zintegrowanych działań wspierających infrastrukturę turystyczną i kulturową na terenie Borów Dolnośląskich, podjęli się przygotowania i realizacji projektu pn. „Odkryj urok Borów Dolnośląskich – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie.

            Koszt realizowanego projektu wyniesie 746 118,40 złotych, z tego gminy sfinansują w ciągu 3 lat kwotę w wysokości 224 213,52 złotych. Pozostała część projektu (70%) tj. 521 904,88 zł. sfinansowana zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

            Celem projektu jest realizacja kampanii promującej subregion Bory Dolnośląskie. Promocja regionu odbędzie się poprzez  tzw. narzędzia promocyjne – spoty telewizyjne i radiowe, witryna internetowa, bilbordy, tablice informacyjne, publikacje, foldery, ulotki, plakaty, filmy, materiały reklamowe.

            Gmina Węgliniec przystąpiła do tego projektu między innymi dlatego, że poprzez realizację projektu możliwe będzie również wsparcie finansowe imprez promocyjnych odbywających się w poszczególnych gminach – partnerach projektu.

Niezależnie od powyższego konieczne przygotowanie witaczy i kolportaż takich materiałów promocyjnych jak mapy, foldery, ulotki, ustawienie tablic informacyjnych w przypadku samodzielnego wykonania przez gminę byłoby o około 70 % droższe, niż realizacja w ramach projektu subregionu Bory Dolnośląskie.

            Przy okazji podpisywania umowy partnerskiej w Starostwie w Bolesławcu poruszono kwestię, wspólnie z Wicestarostą Bolesławieckim p. Dariuszem Kwaśniewskim, związaną z likwidacją w ostatnim czasie połączeń kolejowych dla uczniów dojeżdżających do szkół. Burmistrz poinformował o podejmowanych działaniach w tym zakresie i zapowiedzi Marszałka Województwa Dolnośląskiego przywrócenia uprzednio zlikwidowanych połączeń z dniem 18 stycznia br.