Przebudowa wiat


     W ramach operacji „Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec” wykonano przebudowę siedmiu wiat przystankowych, tj. po jednej w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Piaseczna, Jagodzin oraz Kościelna Wieś oraz dwie wiaty w miejscowości Czerwona Woda. Na obszarze wiejskim postawione zostały jednakowe wiaty przystankowe o drewnianej konstrukcji. Tylna ściana zostanie wykonana z drewna, natomiast ściany boczne są przeszklone bezpieczną szybą. Wiaty są pokryte dachami czterospadowymi z dachówki ceramicznej. Wykonano następujący zakres robót:

1. Przebudowa wiaty przystankowej w miejscowości Stary Węgliniec – 13 407,00 zł

w tym:
- rozebranie wiaty betonowej ;
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej ;
- montaż wiaty przystankowej drewnianej;
- nawierzchnia z kostki brukowej; 


2. Przebudowa wiaty przystankowej w miejscowości Piaseczna – 12 669,00 zł

w tym:

- rozebranie wiaty drewnianej;
- rozebranie nawierzchni betonowej;
- montaż wiaty przystankowej drewnianej
- nawierzchnia z kostki brukowej. 

3. Przebudowa wiaty przystankowej  w miejscowości Jagodzin – 15 006,00 zł

w tym:

- rozebranie wiaty betonowej; 
- rozebranie nawierzchni betonowej ;
- montaż wiaty przystankowej drewnianej ;
- nawierzchnia z kostki brukowej.


4. Przebudowa wiaty przystankowej  w miejscowości Kościelna Wieś – 11 931,00 zł

w tym:

- rozebranie wiaty drewnianej ;
- przygotowanie podłoża dla wiaty przystankowej ;
- montaż wiaty przystankowej drewnianej ;
- nawierzchnia z kostki brukowej. 


5. Przebudowa wiaty przystankowej w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska – 15 744,00 zł

w tym:

- rozebranie wiaty betonowej ;
- rozebranie nawierzchni betonowej ;
- montaż wiaty przystankowej drewnianej ;
- nawierzchnia z kostki brukowej.


6. Przebudowa wiaty przystankowej  w miejscowości  Czerwona Woda – 11 931,00zł

w tym:

- przygotowanie podłoża dla wiaty przystankowej ;
- montaż wiaty przystankowej drewnianej;
- nawierzchnia z kostki brukowej. 7. Przebudowy wiaty przystankowej w miejscowości Węgliniec, na głównym przystanku przy ul. Wojska Polskiego – 10 510,35 zł,

w tym:

- rozebranie istniejącej wiaty przystankowej,
- przygotowanie podłoża,
- montaż nowej kompletnej wiaty przystankowej z prefabrykowanych elementów  stalowych, oszklonej hartowaną szybą. Poza wymienionymi kosztami, z realizacją operacji są związane koszty ogólne:

- przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich
- nadzór inwestorski  
 

Całkowita wartość operacji - 94 298,35 zł
Kwota dofinansowania – 65 000,00 zł 
w tym Europejski Fundusz Rybacki - 48 750,00 zł
Środki własne Gminy Węgliniec– 29 298,35 zł