Biblioteka Węgliniec
 

      W ramach operacji „Remont-modernizacja pomieszczeń Biblioteki Miejskiej w Węglińcu” nastąpiła zmiana układu przestrzennego i funkcjonalnego pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. K. Wojtyły 10. Wykonano przebudowę pomieszczeń obecnie wykorzystywanych przez bibliotekę oraz adaptację pozostałych pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku na potrzeby biblioteki.

Powierzchnia użytkowa biblioteki po modernizacji – 252,12 m2, w tym: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, czytelnia, sala multimedialna, toalety dla czytelników, toaleta dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne oraz nowe instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna . 

W ramach operacji wykonano roboty budowlane w następującym zakresie:

1. Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku – pomieszczenie biblioteki miejskiej, w tym:

2. Instalacje sanitarne – węzeł sanitarny z łazienką dla niepełnosprawnych, w tym:

3. Instalacje elektryczne, w tym:

Poza wymienionymi kosztami, z realizacją operacji  związany jest  koszty ogólny obejmujący usługę nadzoru inwestorskiego.    

Całkowita wartość operacji - 262 315,88 zł
Kwota dofinansowania – 181 672,55 zł 
w tym Europejski Fundusz Rybacki - 136 254,41 zł
Środki własne Gminy Węgliniec– 80 643,33 zł