Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

"W Dzienniku Ustaw z dnia 18 grudnia 2009 r. opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215, poz. 1666).  Najistotniejszym z nowych przepisów jest podwyższenie limitu obrotu zwalniającego od podatku VAT - z obecnej kwoty 50.000 zł do kwoty 100.000 zł (docelowo w 2011 r. do kwoty 150.000 zł).

 

Tym samym w 2010 r. zwalnia się od podatku VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w 2009 roku kwoty 100.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 

W związku z podwyższeniem limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów i usług, wprowadzono przepis przejściowy umożliwiający podatnikom, którzy przekroczyliby w 2009 r. obecny limit obrotu (50.000 zł), ale nie przekroczyliby nowego, podwyższonego limitu określonego na rok 2010 (100.000 zł), dalsze korzystanie z tego zwolnienia. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest pisemne zawiadomienie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r."

 

www.uszgorzelec.pl

 

/informację otrzymano z Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu/