Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego

W dniu 21 grudnia 2009r. odbyły się cztery jubileusze pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego. Z okazji Złotych Godów państwu Wiesławie i Janowi Zadka z Jagodzina, państwu Celinie i Janowi Hawrot ze Starego Węglińca, państwu Genowefie i Janowi Sabada z Czerwonej Wody, państwu Marii i Julianowi Gęsiewicz z Czerwonej Wody wręczone zostały medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP.

            W imieniu władz samorządowych Burmistrz Andrzej Kutrowski złożył jubilatom gratulacje podkreślając olbrzymie znaczenie i rolę, jaką odgrywają dla nas stabilne rodziny.

Na pamiątkę jubilaci otrzymali kwiaty, dyplomy gratulacyjne i tablice dedykacyjne.

            Dwie pary jubilatów państwo Wiesława i Jan Zadka oraz Celina i Jan Hawrot miały swoją uroczystość w Urzędzie Gminy i Miasta, w trakcie której odnowiono przyrzeczenia małżeńskie wypowiadane z podziękowaniami za wspólnie spędzone dobre i złe chwile.

            Dostojnym jubilatom życzymy zdrowia, pomyślności i szczęścia w życiu rodzinnym.