ZAWIADOMIENIE

                                                        Węgliniec dnia , 10.12.2009r

 

   IK/IR-7331/10 / 2009r

 

  

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

 

  

        zgodnie z art.10 § 1 K.P.A zawiadamia się , zostało zakończone postępowanie w prawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na:

 

Budowie 5 budynków garażowych na dz.nr 36/31  AM 2 obręb Węgliniec , gm.Węgliniec

 

na rzecz :

Pani Zofii Plesińskiej działającej z upoważnienia Wspólnoty mieszkaniowej ul.K.Wojtyły 11 , 59-940 Węgliniec

  

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art.10 K.P.A do czynnego udziału w każdym stadium postępowania , poprzez możliwość przeglądania akt sprawy , a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Węgliniec przy ul.Sikorskiego 3 w godzinach urzędowania. 

 

  

                                                                           Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                             (-) Andrzej Kutrowski

 

Otrzymują strony postępowania.  

Sprawę prowadzi:

Renata Bursy-Sochoń

Tel. 75/7711437 wew.37