Kampania "Sprawdż, czy Twoje picie jest bezpieczne"
Kampania "Sprawdż, czy Twoje picie jest bezpieczne"
2009-10-27 14:27:50

Dnia 23 października br. w świetlicy środowiskowej w Zielonce odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z sierż. Arkadiuszem Rajczykiem funkcjonariuszem ds. Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji w Pieńsku.

Celem spotkania pn. „Bezpieczna ulica” było przekazanie informacji na temat bezpiecznego zachowania na drodze oraz w środkach komunikacji.

Ponadto, poruszony został temat niewłaściwych miejsc spotkań młodzieży (np. przystanki autobusowe) oraz sposobu reagowania na zaczepki w miejscach publicznych.

 

Kształtowanie wśród młodych ludzi właściwych postaw społecznych jest niezwykle istotne w procesie wychowania i socjalizacji. Stąd działania podejmowane na rzecz zwiększenia świadomości społecznej poprzez profilaktykę i działania prewencyjne.

 

Akcja „Bezpieczna ulica” jest działaniem podejmowanym w ramach kampanii społecznej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” realizowanej przez Gminę Węgliniec.

 

                       Gminny Koordynator 

    ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                         Agnieszka Kaleta