Wręczono medale "za zasługi dla obronności kraju"

W dniu 8 grudnia 2009 r. w Sali Narad urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu odbyło się uroczyste wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Minister Obrony Narodowej nadał medale pięciu osobom z naszej Gminy. Są to:  Państwo Marianna i  Aleksander Roćko, Pan Bronisław Jurczak, oraz Państwo Maria i Stanisław Zoryło.

Medal srebrny „Za zasługi dla obronności kraju” nadawany jest celem okazania uznania rodzicom, którzy wychowali troje lub więcej dzieci na wzorowych żołnierzy.

Wręczenia medali dla odznaczonych dokonał ppłk. Zbigniew Borysewicz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu. W imieniu samorządu i społeczeństwa Gminy Węgliniec, Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu wręczył odznaczonym rodzicom listy gratulacyjne w podziękowaniu za wychowanie i kształtowanie postaw synów w duchu patriotyzmu i dbania o dobro Ojczyzny.