OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 roku.
 
                    TREŚĆ OGŁOSZENIA