Druki
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 25 sierpnia 2015 r.

wzór deklaracji DO1- nieruchomości zamieszkałe
wzór deklaracji DO2- nieruchomości niezamieszkałe

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r.:
 

wzór deklaracji DO1- nieruchomości zamieszkałe
wzór deklaracji DO2- nieruchomości niezamieszkałe


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące do 31 marca 2014 r.:

Deklaracja nieruchomości zamieszkałe
Deklaracja nieruchomości niezamieszkałe

Druk rozwiązania dotychczasowej umowy