Ustawy i Rozporządzenia
USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 
O utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2012.391)

USTAWA z dnia 25 stycznia 2013 r. 
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2013.228)