Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej Węglińca


⇒ Uchwała nr 414/XIX/12 - Wybór metody dla ustalenia opłat za odpady


⇒ Uchwała nr 423/XX/12 - Regulamin utrzymania czystości

Wprowadzone zmiany do uchwały:
Uchwała nr 513/XXIV/13 z 28.05.2013 r.
Uchwała nr 541/XXV/13 z 27.06.2013 r. 
Uchwała nr 579/XXVII/13 z 04.10.2013 r. 
Uchwała nr 588/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. 
Uchwała nr 655/XXXII/14 z 08.04.2014 r.


⇒ Uchwała nr 424/XX/12 - Stawki opłat za odpady


Wprowadzone zmiany do uchwały:
Uchwała nr 510/XXIV/13 z 28.05.2013 r. 
Uchwała nr 531/XXV/13 z 27.06.2013 r. 
Uchwała nr 623/XXXI/14 z 06.03.2014 r.
Uchwała nr 13/III/2014 z 16.12.2014 r.

⇒ Uchwała nr 425/XX/12 - Termin uiszczania opłat

Wprowadzone zmiany do uchwały:
Uchwała nr 461/XXIII/13 z 26.03.2013 r. 


Uchwała nr 426/XX/12 - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych


Uchwała nr 441/XXI/12 - Sposób odbioru odpadów

Wprowadzone zmiany do uchwały:
Uchwała nr 514/XXIV/13 z 28.05.2013 r.
Uchwała nr 580/XXVII/13 z 04.10.2013 r. 
Uchwała nr 589/XXVIII/13 z 14.11.2013 r.


Uchwała nr 650/XXXI/14 z 06.03.2014 r. - Wzór deklaracji