Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa
2009-09-15 10:34:08
"Na 22 stycznia MON zaplanowało ogłoszenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku. Czas jej trwania został ustalony na okres od 8 lutego do 30 kwietnia.

Zgodnie z projektem odpowiedniego rozporządzenia, do stawienia się przez właściwymi organami zobowiązani będą: mężczyźni urodzeni w 1991 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1986-1990, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, kobiety urodzone w latach 1986-1991 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz mężczyźni kobiety, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jak przypomina resort obrony na swojej stronie internetowej, od 2009 r. (na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) kwalifikacja wojskowa  zastąpiła dotychczasowy pobór. Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. 

Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych). 

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela. 

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej te organy urzędują w jednym lokalu). 

Ministerstwo obrony chce by rozporządzenie o kwalifikacji wojskowej w 2010 roku weszło w życie na początku czwartego kwartału 2009 roku, tak aby wojewodowie oraz organy samorządowe szczebla powiatu i gminy mogły bezzwłoczne przystąpić do organizowania kwalifikacji wojskowej, w tym zwłaszcza do powołania wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich".
 
źródło: www.samorzad.pap.pl