Rezerwaty przyrody

 


 

REZERWAT TORFOWISKO POD WĘGLIŃCEM

   Rezerwat „Torfowisko pod Węglińcem”  znajduje się w odległości około 500 metrów na północ od węzła kolejowego w Węglińcu. Jest to obszar lasu o powierzchni 1,35 ha w Leśnictwie Krucze Gniazdo Nadleśnictwa Węgliniec. Rezerwat został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska przejściowego z pierwotną roślinnością oraz reliktowym stanowiskiem sosny błotnej (Pinus ulginosa).
     Dla przypomnienia informujemy że na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych,
b) zbiór owoców i nasion drzew i krzewów,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) pozyskiwanie torfu, ściółki leśnej, trawy oraz pasanie zwierząt gospodarskich,
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f) niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g) zmiana stosunków wodnych,
h) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
i) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
j) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
k) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.

Akt prawny: Zarządzenie Ministra Leśnictwa  i Przemysłu Drzewnego z  dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody  (MP nr 81 z 1959 r., poz. 429)

ZARZĄDZENIE NR 12 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 2 października 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko pod Węglińcem”
Współrzędne: N 51 17 39  E15 13 37
Mapa: 

  

       

REZERWAT "WRZOSIEC KOŁO PIASECZNEJ" 

Rezerwat "Wrzosiec koło Piasecznej znajduje się około 500 m na północ od ostatnich zabudowań miejscowości Stary Węgliniec leżących po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej 296. Obszar ten leży w obrębie leśnictwa Stawiska, w Nadleśnictwie Węgliniec.  Rezerwat ma powierzchnię 40,16 ha. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych unikalnych torfowisk o charakterze atlantyckim w Borach Dolnośląskich, z kresowym stanowiskiem mszaru wrzoścowego oraz gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem.  

 

 Akt prawny:  ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Wrzosiec koło Piasecznej"(Dz. U Woj Dolnośl.  z 2005 r., Nr 261, poz.4583)
Współrzędne: N 51 19 53   E15 10 58
Mapa: