Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Sesja Rady Miejskiej
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Informujemy, że w dniu  17 września 2010 r o godz. 11.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu ul. Sikorskiego 3 odbędzie się sesja Rady Miejskiej Węglińca.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1.      Otwarcie posiedzenia.
2.      Omówienie porządku posiedzenia.
3.      Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.
4.      Interpelacje i zapytania radnych.
5.      Sprawozdanie z pracy Komisji w II kwartale 2010 r.
6.      Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Rady podjętych w I półroczu 2010 r.
7.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
8.      Informacja oprzygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2010/2011.
9.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec w I półroczu 2010 roku.
10. Blok uchwał;
10.1.            projekt w sprawie zmian w budżecie,
10.2.            projekt w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku długoterminowego zobowiązania w formie kredytu i pożyczki,
10.3.            projekt w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
10.4.            projekt w sprawie uchwalenia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 oraz Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017,
10.5.            projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy,
10.6.            projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec,
10.7.            projekt w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
10.8.            projekt w sprawie likwidacji zakładu budżetowego-Miejskiego Przedszkola w Węglińcu prowadzonego przez Gminę Węgliniec-w celu przekształcenia w jednostkę budżetową,
10.9.            projekt w sprawie uzupełnienia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Węgliniec o inne formy wychowania przedszkolnego,
10.10.        projekt w sprawie programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi w roku 2011,
10.11.        projekt w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
10.12.        projekt w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Węglińcu,
10.13.        projekt w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne głosy i komunikaty.
14. Zamknięcie sesji.
Użytkowników on-line: 33
Zalogowanych: 0
Dane adresowe

węgliniec

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul.Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

NIP: 615-18-08-660
REGON: 230821411

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec
Numer konta: 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

tel. +48 75 771 25 52
+48 75 771 25 56
+48 75 771 14 35
+48 75 771 14 37
fax. +48 75 771 25 51
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

telefon alarmowy
(poza godzinami pracy Urzędu)
600 52 86 07