Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA

GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 Z 2008 r., poz. 1227) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Węgliniec nr 47/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. zawiadamiam o ponownym udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww projektu planu.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 20 lipca do 18 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3,  59-940 Węgliniec, pok. nr 13, w godz. 900-1400.

Jednocześnie w związku z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2010r.

 

 

                                                                Burmistrz

                                                               Gminy i Miasta Węgliniec
Użytkowników on-line: 11
Zalogowanych: 0
Dane adresowe

węgliniec

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul.Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

NIP: 615-18-08-660
REGON: 230821411

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec
Numer konta: 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

tel. +48 75 771 25 52
+48 75 771 25 56
+48 75 771 14 35
+48 75 771 14 37
fax. +48 75 771 25 51
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

telefon alarmowy
(poza godzinami pracy Urzędu)
600 52 86 07