Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Aktualności
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 Aktualności 


NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH z nieruchomości zamieszkałych


Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia procedury odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy i Miasta Węgliniec za 2015 r.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy i Miasta Węgliniec za rok 2014Od 01.02.2015 r. wchodzą w życie
GÓRNE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

 

  Od 01.02.2015 r. wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W sobotę 17.01.2015 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 87 opublikowano Ustawę z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Większość jej przepisów wejdzie w życie od 01.02 br.
 
Nowa ustawa wprowadza m.in. maksymalną stawkę opłat za odpady komunalne – uzależnioną od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Zgodnie z przyjętym algorytmem górna stawka za posegregowane śmieci może wynosić nie więcej niż 25 zł od osoby.
Przykładowo, przy naliczaniu opłaty od osoby, jak jest w przypadku naszej Gminy ustawa stanowi, że maksymalna stawka może wynieść 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym.
Według Rocznika 2013 w 2012 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wynosił 1.278,43 zł. Oznacza to, że stosując algorytm w obecnej chwili, mieszkańcy zapłacą nie więcej niż 25,57 zł od osoby za śmieci posegregowane. W przypadku śmieci nieposegregowanych opłata będzie wyższa, ale nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności stawek ustalonych za odbiór odpadów posegregowanych. Ponadto nowa ustawa precyzuje, że kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą podlegać zaokrągleniu.
 
  Na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, zgodnie z Uchwałą nr 13/III/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 16.12.2014 r. od 01.01.2015 r. zmienione zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo, że zostały one podwyższone to jednak i tak są dużo niższe od maksymalnych stawek opłat przewidzianych ustawą.
 
  Na kalkulację kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami składają się:
- koszt przyjęcia odpadów na wysypisko,
- koszt odbioru odpadów od mieszkańców,
- koszt utrzymania PSZOK,
- koszty administracyjne,
- koszty windykacji,
- dotacja dla UM Lubań.
 
Do czynników zwiększających koszty gospodarki odpadami w 2015 r. należą:
a) struktura odpadów,
b) ilość odpadów,
c) transport odpadów.
 
Ad.a) Zmianie ulegała struktura odpadów, tzn. mieszkańcy obecnie w mniejszym stopniu segregują odpady, aniżeli robili to zaraz po wprowadzeniu nowych zasad gospodarki odpadami w gminie. Jednakże mieszkańcy niezbyt dokładnie segregują odpady i w dalszym ciągu odpady zmieszane stanowią aż 73% ogólnej masy odebranych odpadów komunalnych. Zmiana tego wskaźnika, czyli zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów w stosunku do ogólnej masy odebranych odpadów komunalnych skutkować może obniżeniem stawki za odbiór odpadów. Na chwilę obecną - na podstawie złożonych deklaracji - tylko 40% mieszkańców segreguje odpady nie posiadając własnego kompostownika, 34% mieszkańców segreguje odpady i posiada własny kompostownik, a 26% mieszkańców prowadzi nieselektywną zbiórkę odpadów.
Ad.b) Wzrost łącznych kosztów odbioru odpadów komunalnych spowodowany jest także większą  ilością odbieranych od mieszkańców odpadów. Wzrost ten wynosi 31 %  w drugim półroczu 2014 r. w stosunku do drugiego półrocza 2013 r.
Ad.c) Czynnikiem zwiększającym koszty systemu jest również wzrost ceny odbioru 1 tonu odpadów, która do 30.06.2014 r. wynosiła 180,00 zł/tonę, a po kolejnym przetargu, tj. od 01.07.2014 r. wynosi 214,00 zł/tonę.
  Te trzy główne elementy uzasadniały konieczność zwiększenia stawki za odpady od 01.01.2015 r.
 
W związku z powyższym aktualnie stawki na terenie naszej Gminy wynoszą:
 
Dla nieruchomości zamieszkałych:
1) 22,00 zł w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
2) 13,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
3)12,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym bioodpadów w kompostowniku;
 
Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:
1) 39,00 zł za pojemnik 110 l,
2) 20,00 zł za pojemnik 60 l
 
Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów:
1) 66,00 zł za pojemnik 110 l,
2) 32,00 zł za pojemnik 60 l.
 
  Zmianą ustawy z dnia 28.11.2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zniesiono obowiązek składania nowych deklaracji w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy odbioru pozostałych odpadów komunalnych z mobilnych miejsc


     Informujemy mieszkańców Gminy Węgliniec, że w dniach od 13.02.2015r. do 28.02.2015r. na terenie Czerwonej Wody, Jagodzina, Zielonki, Ruszowa, Starego Węglińca, Piasecznej i Kościelnej Wsi zostanie przeprowadzony wg załączonego harmonogramu, odbiór pozostałych odpadów komunalnych z mobilnych miejsc na terenie wymienionych miejscowości, obejmujący meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, zużyte świetlówki, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe , itp.  
Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane.

 

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  OD 01.01.2015 r.


Dla nieruchomości zamieszkałych:

1) 22,00 zł  w przypadku nie prowadzenia selektywnej  zbiórki odpadów,

2) 13,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

3) 12,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym bioodpadów w kompostowniku;

Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:

1) 39,00 zł za pojemnik 110 l,

2) 20,00 zł za pojemnik 60 l

Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów:

1) 66,00 zł za pojemnik 110 l,

2) 32,00 zł za pojemnik 60 l.

Dodatkowo informuje się, że zmianą ustawy z dnia 28.11.2014 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach zniesiono obowiązek składania nowych deklaracji w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                                                                          Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

                                          (-) Stanisław Mikołajczyk


STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2015 r.

Dla nieruchomości zamieszkałych:

1) 22,00 zł  w przypadku nie prowadzenia selektywnej  zbiórki odpadów,

2) 13,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

3) 12,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym bioodpadów w  kompostowniku;

Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:

1) 39,00 zł za pojemnik 110 l,

2) 20,00 zł za pojemnik 60 l

Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów:

1) 66,00 zł za pojemnik 110 l,

2) 32,00 zł za pojemnik 60 l.


 Informujemy mieszkańców Gminy Węgliniec, że w dniach od 27.01.2014r. do 14.02.2014r. na terenie Czerwonej Wody, Jagodzina, Zielonki, Ruszowa, Starego Węglińca, Piasecznej i Kościelnej Wsi zostanie przeprowadzony wg załączonego harmonogramu, odbiór pozostałych odpadów komunalnych z mobilnych miejsc na terenie wymienionych miejscowości, obejmujący meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, zużyte świetlówki, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe , itp.    
   Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane.

                                                                           Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

Planowane miejsca wystawek


     Poniżej w plikach prezentujemy terminarz wywozu odpadów na 2014 r. z podziałem na miejscowości. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2014 ROKU


 
     Poniżej w pliku prezentujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec obowiązujący od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 
Zmiana wskaźników nagromadzenia odpadów

  

  Rada Miejska Węglińca uchwałą nr 579/XXVII/13 i 580/XXVII/13 z dnia 4 października 2013 r. zmieniła wskaźniki nagromadzenia odpadów dla:

- lokali gastronomicznych i stołówek,

- dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, schronisk i gospodarstw agroturystycznych,

- dla rodzinnych ogrodów działkowych i budynków rekreacji indywidualnej

 

Obecnie wskaźniki nagromadzenia odpadów dla ww. działalności wynoszą:

- dla lokali gastronomicznych i stołówek - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu - miesięcznie oraz 10 litrów na każdego pracownika - tygodniowo;

- dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, schronisk i gospodarstw agroturystycznych - 15 litrów na jedno łóżko - miesięcznie oraz 10 litrów na każdego pracownika - tygodniowo;

- dla rodzinnych ogrodów działkowych i budynków rekreacji indywidualnej - 10 litrów  na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 maja do 30 września każdego roku i 5 litrów poza tym okresem - miesięcznie.

  W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać korekty do swoich deklaracji celem zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec 
(-) Andrzej Kutrowski


 Gospodarka odpadami w zabudowie wielorodzinnej

 

   W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu odbioru odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych wyrażanych przez właścicieli lokali z terenu Węglińca, w dniu 17.09.2013 r. z inicjatywy zarządców nieruchomości odbyło się w Węglinieckim Centrum Kultury spotkanie mieszkańców z przedstawicielem Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu. Na pytania mieszkańców odpowiedzi i wyjaśnień udzielał Tadeusz Chłopecki – Zastępca Burmistrza.
Poniżej przedstawiam pytania, które padły na spotkaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi .

Jaki jest obecnie system gospodarki odpadami na terenie Gminy – jakie obowiązują pojemniki, kto dostaje worki?

Odbiór odpadów zmieszanych:
- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odbywa się z pojemników o pojemności 110 litrów,
- w zabudowie zbiorowej, wielorodzinnej z pojemników o pojemności 110 i 1100 litrowych, przy czym firma odbierająca odpady zaleca i wdraża zbiórkę odpadów w pojemnikach 1100 litrowych. Wdrożenie odbioru odpadów zmieszanych z pojemników 1100 litrowych przyniesie wymierne korzyści finansowe w przyszłym roku, kiedy Gmina ogłosi nowy przetarg na odbiór odpadów, ponieważ ich koszty odbioru z pojemników 1100 l będą niższe, niż ich odbiór z małych pojemników 110 l.
Pojemniki 110 litrowe zalecane są do gromadzenia odpadów dla tych mieszkańców, którzy jako członkowie danej wspólnoty mieszkaniowej zadeklarowali odmienny sposób gromadzenia odpadów w porównaniu do pozostałych jej członków.

PRZYKŁAD.
We wspólnocie 10 lokalowej, mieszkańcy 8 lokali segregują odpady, a mieszkańcy pozostałych 2 lokali nie segregują, to w tym przypadku ci ostatni powinni posiadać indywidualne pojemniki 110 l na odpady zmieszane, a pozostałe osoby z 8 lokali 1 wspólny duży pojemnik 1100 l.
Umożliwi to kontrolę prawidłowości segregacji odpadów przez osoby które ją wykonują na podstawie złożonej deklaracji, ponieważ w tym przypadku we wspólnym dużym pojemniku 1100 l powinny się znajdować tylko odpady zmieszane których nie można posegregować zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec .
 
Odbiór odpadów biodegradowalnych:
- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej ( w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie posiada przydomowego kompostownika) odbiór bioodpadów odbywa się z pojemników o pojemności 110 litrów, ustawianych obok pojemnika na odpady zmieszane i stojaków do selektywnego zbierania surowców wtórnych (jeżeli takie posiada właściciel nieruchomości),
- w zabudowie zbiorowej, wielorodzinnej z pojemników o pojemności 1100 litrowych, ustawionych obok pojemników na odpady zmieszane.

Odbiór odpadów segregowanych:
- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odbiór odbywa się z worków o pojemności 120 litrowych, dostarczanych przez firmę odbierającą odpady w systemie worek za worek tj. przy odbiorze pełnego worka zapełnionego jednym z 3 rodzajów segregowanych odpadów, firma pozostawia pusty worek na ten sam rodzaj odpadów, lub też komplet worków (3szt.) w przypadku kiedy odbierane są worki z trzema rodzajami segregowanych odpadów.
- w zabudowie zbiorowej, wielorodzinnej odbiór odpadów odbywa się z ludmerów tj. pojemników „ustawianych w sąsiedztwie” i worków. Odbiór z pojemników zwanych ludmerami (dotyczy pojemników o pojemności 2500 litrów typu dzwon po 3 szt. w 1 komplecie) rozmieszczonych wg aktualnego stanu w 17 lokalizacjach na terenie całego Węglińca. Ludmery umieszczone zostały w newralgicznych punktach Węglińca, tak aby odległość do nich nie przekraczała 200 m. Osoby segregujące odpady, zamieszkujące w otoczeniu danego ludmera powinny składać w nich odpady segregowane. Mieszkańcy mający bezpłatny dostęp do ludmerów, nie będą otrzymywać worków do selektywnej zbiórki odpadów.
Dopuszcza się odbiór odpadów segregowanych z innych pojemników i kontenerów, ale tylko pod warunkiem, że odpady segregowane będą złożone w pojemniku lub kontenerze w zamkniętych workach do selektywnej zbiórki odpadów, lub będą umieszczone w zawieszonych workach, w pojemnikach o mniejszej pojemności 110 l lub 240 l. Odbiór odpadów w workach do selektywnej zbiórki odpadów będzie odbywał
się na tych samych zasadach jak w zabudowie jednorodzinnej tj. w systemie worek za worek, jednakże z uwagi na udostępnienie ludmerów, ilość wydawanych worków w zabudowie wielorodzinnej będzie ulegała stopniowemu ograniczeniu.
Jednocześnie informujemy że, firma odbierająca odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, nie będzie odbierać innych odpadów posegregowanych typu opony, meble, akumulatory, gruz budowlany czy zużyty sprzęt AGD, ponieważ odbiór tych odpadów odbywa się w Punkcie. Odebrane od mieszkańców odpady segregowane, zgromadzone w kolorowych workach, firma odbierająca odpady ma obowiązek przekazać do zagospodarowania w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu. Po ich dostarczeniu do instalacji na jednym samochodzie, każdy rodzaj przywiezionych odpadów jest rozdzielany i odrębnie ważony. Każde ważenie zostaje udokumentowane w formie odrębnego kwitu wagowego, który zawiera m.innymi: datę, godzinę i nr dostawy, rodzaj odpadów, wagę brutto i netto do rozliczenia, nr rejestracyjny pojazdu przywożącego odpady oraz nazwiska kierowcy pojazdu i wagowego dokonującego ważenia przyjętej partii odpadów. Sporządzony na podstawie kwitów wagowych zbiorczy raport wagowy firma odbierająca odpady dostarcza do Gminy po zakończeniu danego miesiąca. Poza tym, Gmina ma prawo w każdym czasie i na każde żądanie do wglądu do dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem odbioru odpadów, w tym wstęp na teren bazy transportowej w celu kontroli realizacji przedmiotu umowy. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, przedstawiciele Urzędu Gminy nie korzystali z tego prawa. Planowane jest przeprowadzenie wyrywkowych kontroli w ostatnim kwartale br.
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Węglińcu, przy ul.Leśnej 1a tj. na przykład pozostawione przy workach lub ludmerach z odpadami selektywnie zebranymi plastikowe krzesło ogrodowe nie będzie zabrane przez firmę odbierającą odpady, ponieważ powinno ono zostać złożone w PSZOK .
 
Czy za ludmery (pojemniki) do selektywnej zbiórki odpadów będziemy płacić?
Mieszkańcy Węglińca korzystający z ludmerów nie ponoszą żadnych opłat z tego tytułu.

W jakich miejscach Węglińca będą jeszcze postawione ludmery do selektywnej zbiórki odpadów?

Gmina planuje ustawienie na terenie Węglińca jeszcze 4 gniazd lumdmerów, po jednym komplecie na ulicach: Kolejowej 22, W.Polskiego 2, K.Wojtyły (w okolicy parku) oraz Kochanowskiego 19.

 
Czy osoby które nie gromadzą odpadów w sposób selektywny muszą posiadać swoje pojemniki indywidualne na odpady zmieszane; kto ma kontrolować czy wysypują one odpady do swoich pojemników?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Osoby które nie gromadzą odpadów w sposób selektywny powinny posiadać swoje indywidualne pojemniki na odpady zmieszane.
Bezpośrednią kontrolę tego, czy wysypują one odpady do swoich pojemników, powinni sprawować mieszkańcy danej wspólnoty mieszkaniowej, którzy segregują swoje odpady.
 
Dlaczego nie są myte pojemniki na bioodpady w okresie letnim oraz dlaczego firma nie sprząta miejsc z których odbiera odpady?

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, stanowiącą załącznik do umowy na odbiór odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady zapewnia właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych świadczenie usługi mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na odpady komunalne. Z uwagi na powyższe, mycie pojemników na bioodpady powinno być zlecone firmie odbierającej odpady przez zarządcę danej wspólnoty, zarząd danej wspólnoty lub inne osoby sprawujące określone czynności w imieniu wspólnoty mieszkaniowej. Przy czym należy pamiętać, że wykonanie wymienionej czynności będzie odpłatne na rzecz wykonawcy usługi.
Natomiast obowiązek sprzątania miejsc z których odbierane są odpady wynika bezpośrednio z umowy na odbiór odpadów zawartej z wykonawcą, która formułuje ten obowiązek następująco: Wykonawca ma uprzątać odpady komunalne, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, a także odpady wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu); wykonawca ma również obowiązek odstawiać, po opróżnieniu pojemniki na odpady w miejsca ich ustawienia, przy czym zgodnie z § 14 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawienia na terenie nieruchomości pojemniki oraz worki na odpady w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, tak aby odległość od miejsca ustawienia pojemników do miejsca postoju pojazdu nie przekraczała 8 metrów bieżących, lub gdy takiej możliwości nie ma, wystawiania w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób nie zakłócający ruchu komunikacyjnego.
Na obszarach zabudowy wielorodzinnej oraz śródmiejskiej wskazane jest łączenie pojemników z poszczególnych nieruchomości w większe, zwłaszcza, gdy istnieją urządzone miejsca do gromadzenia odpadów.

Jak Gmina kontroluje firmę odbierającą odpady w zakresie czy segreguje ona odebrane odpady, bo wszystko jest wrzucane do jednego samochodu?

Odebrane od mieszkańców odpady segregowane, zgromadzone w kolorowych workach, firma odbierająca odpady ma obowiązek przekazać do zagospodarowania w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu. Po ich dostarczeniu do instalacji na jednym samochodzie, każdy rodzaj przywiezionych odpadów jest rozdzielany i odrębnie ważony. Każde ważenie zostaje udokumentowane w formie odrębnego kwitu wagowego, który zawiera m.innymi: datę, godzinę i nr dostawy, rodzaj odpadów, wagę brutto i netto do rozliczenia, nr rejestracyjny pojazdu przywożącego odpady oraz nazwiska kierowcy pojazdu i wagowego dokonującego ważenia przyjętej partii odpadów. Sporządzony na podstawie kwitów wagowych zbiorczy raport wagowy firma odbierająca odpady dostarcza do Gminy po zakończeniu danego miesiąca. Poza tym, Gmina ma prawo w każdym czasie i na każde żądanie do wglądu do dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem odbioru odpadów, w tym wstęp na teren bazy transportowej w celu kontroli realizacji przedmiotu umowy. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, przedstawiciele Urzędu Gminy nie korzystali
z tego prawa. Planowane jest przeprowadzenie wyrywkowych kontroli w ostatnim kwartale br.

Tadeusz Chłopecki – Zastępca Burmistrza

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY !!!W LIPCU DODATKOWY TERMIN ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WĘGLINIECPoniżej przedstawiamy materiały edukacyjno-informacyjne opracowane przez Ministerstwo Środowiska:

                

TRYB I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI :

 

·        Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania w zdeklarowanej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach :

1)    za I kwartał do 15 marca danego roku ,

2)    za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

3)    za III kwartał do 15 września danego roku,

4)    za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

·        należna za dany kwartał opłata może być uiszczana w ratach miesięcznych, z zastrzeżeniem, że płatność trzeciej raty w danym kwartale nie może przekraczać terminów wyżej wskazanych.

 

·        Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą 
okres od  01 lipca 2013r. do 30 września 2013r.
uiszcza się w terminie do 15 września 2013r.    

 

·        Opłatę można uiścić : przelewem ( złożonym w Banku lub poprzez Internet) na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu nr 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010 ,  w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, przy ul. Sikorskiego 3, lub u sołtysa danej miejscowości.

 

·        W tytule wpłaty należy wpisać: opłata śmieciowa za …kwartał 20….roku ( w przypadku opłaty za dany kwartał), lub opłata śmieciowa za miesiąc …. 20….roku ( w przypadku opłaty miesięcznej),   imię i nazwisko  właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości której dotyczy opłata.

·        Podstawą wniesienia opłaty jest wyłącznie złożona deklaracja, a w przypadku niezłożenia deklaracji - wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec decyzja zapłaty.

Uprzejmie informuję , że aktualnie prowadzone są prace związane z ustanowieniem indywidualnych kont na płatności opłaty śmieciowej dla każdego płatnika osobno. Po ich zakończeniu, każdy mieszkaniec Gminy otrzyma indywidualną książeczkę opłat za odbiór odpadów, na podstawie której będzie mógł wnosić opłaty miesięcznie lub kwartalnie. Zakłada się, że zakończenie prac z tym związanych i wdrożenie nowego systemu płatności nastąpi w IV kwartale  br.

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Andrzej Kutrowski Wdrożenie nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy

  Jak już informowaliśmy Państwa wcześniej na stronach internetowych Gminy, w dniu 17.06.2013r. rozstrzygnięty został przetarg na wybór firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec. Z trzech firm uczestniczących w przetargu, najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, który zaoferował wykonanie usługi odbioru odpadów za kwotę 762.660,00 zł brutto – i w związku z tym, to ta firma w okresie najbliższych 12 miesięcy, tj. od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. będzie świadczyła wymienioną usługę na terenie Gminy.

Propozycje cenowe pozostałych uczestników przetargu były następujące:

- Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o. o. w Zgorzelcu – 835.070,33 zł brutto,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu – 1.440.580,00 zł brutto.   

  W związku z wyborem nowego wykonawcy na odbiór odpadów, zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 30.06.2013r. kończą swoje usługi wywozu odpadów z terenu Gminy dotychczasowi wykonawcy tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu. Wraz z zakończeniem usług, wymienione firmy zabiorą swoje pojemniki na odpady, które dotychczas były dzierżawione mieszkańcom naszej Gminy. Jednocześnie ostateczne zakończenie umów wywozu odpadów wypowiedzianych przez mieszkańców z dniem 30.06.2013r. powinno nastąpić do końca czerwca br. lub z zobowiązującą mocą wsteczną w pierwszych dniach lipca br. 
  Ponieważ wyłoniona w przetargu firma z Lubania nie wykonywała dotychczas usług odbioru odpadów od mieszkańców Gminy, będzie na niej ciążył obowiązek przedłożenia wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ofertę odpłatnego udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady w okresie 14 dni od daty zawarcia umowy na odbiór odpadów, zawartej w dniu 24.06.2013r., jednocześnie wymieniona firma wyposaży nieodpłatnie mieszkańców nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów w systemie indywidualnym i zbiorowym. Wykonawca musi dostarczyć pierwsze worki najpóźniej w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy na świadczenie usługi odbioru odpadów (tj. do końca czerwca br.) lub w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi.    

                                                      Tadeusz Chłopecki – Zastępca Burmistrza


 INFORMACJA

     Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, iż w dniu 17.06.2013 r. rozstrzygnięty został przetarg na wybór firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec. Z trzech firm uczestniczących w przetargu, najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, który zaoferował wykonanie usługi odbioru odpadów za kwotę 762.660,00 zł brutto – i w związku z tym, to ta firma w okresie najbliższych 12 miesięcy, tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. będzie świadczyła wymienioną usługę na terenie Gminy. 
Propozycje cenowe pozostałych uczestników przetargu były następujące:
- Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o. o. w Zgorzelcu – 835.070,33 zł brutto,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. 
w Żaganiu – 1.440.580,00 zł brutto. 

  Sposób świadczenia usług przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu na terenie Gminy (w tym terminy zaopatrzenia mieszkańców Gminy w worki do selektywnej zbiórki odpadów, dzierżawy pojemników na odpady zmieszane i selektywnie zbierane) zostanie podany w najbliższych dniach, tj. po zawarciu umowy z wykonawcą w dniu 20.06.2013 r.


Przepisy prawne 


Ustawy i rozporządzenia:

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 
O utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2012.391)

USTAWA z dnia 25 stycznia 2013 r. 
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2013.228)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

Uchwała nr 531/XXV/13 z 27.06.2013 r. (zmiana uchwały nr 424 - nowe stawki za odpady)

Uchwała nr 514/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Uchwała nr 513/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana regulaminu utrzymania czystości)
 
Uchwała nr 511/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Uchwała nr 510/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-zmiana)

Uchwała nr 508/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana uchwały  nr 462 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso)

Uchwała nr 462/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso)

Uchwała nr 461/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (zmiana uchwały nr 425 - Terminy uiszczania opłat)

Uchwała nr 414/XIX/12 - Wybór metody dla ustalenia opłat za odpady 

Uchwała nr 423/XX/12 - Regulamin utrzymania czystości

Uchwała nr 424/XX/12 - Stawki opłat za odpady

Uchwała nr 425/XX/12 - Termin uiszczania opłat

Uchwała nr 426/XX/12 - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Uchwała nr 441/XXI/12 - Sposób odbioru odpadów

Uchwała nr 442/XXI/12 - Deklaracja odpady komunalneArtykuł "Śmieciowa Kampania" - odpowiedzi na często zadawane pytania

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

ULOTKA INFORMACYJNA pdf

Gospodarka odpadami -informacja Z-cy Burmistrza

Gospodarka odpadami - informacja Burmistrza


DRUKI DO POBRANIA:

Deklaracja nieruchomości zamieszkałe

Deklaracja nieruchomości niezamieszkałe


Druk rozwiązania dotychczasowej umowy

Użytkowników on-line: 40
Zalogowanych: 0
Dane adresowe

węgliniec

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul.Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

NIP: 615-18-08-660
REGON: 230821411

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec
Numer konta: 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

tel. +48 75 771 25 52
+48 75 771 25 56
+48 75 771 14 35
+48 75 771 14 37
fax. +48 75 771 25 51
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

telefon alarmowy
(poza godzinami pracy Urzędu)
600 52 86 07